Styret

Styret kan kontaktes på:

E-post: styret@solsidenh.info

Styret 2019 består av:

Leder: Marie Myntevik (86)

Nestleder: Kristine Fatnes Nedberge (74)

Styremedlem og dugnadsansvarlig: Marit Litlabø (98)

Styremedlem og regnskapsfører: Kristoffer Kvamme Nilsen (92)

Styremedlem: Mari Fausa  (42)

Revisor: Ivar Ellingsen (72)

Se ellers vår facebookside for informasjon:

https://www.facebook.com/groups/484870548361369/

Legg igjen en kommentar

Informasjon til beboere,